English
   
  เกี่ยวกับเรา | บริการของเรา | โปรโมชั่น | สิทธิพิเศษ | กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
 
 
สะสมแต้ม
 • สะสมแต้ม
 • สะสมแต้มจากร่วมเป็นพันธมิตรแบบเพื่อนชวนเพื่อน
 • สิทธิพิเศษจาก AmphawaToday.com และเว็บไซต์พันธมิตร
 • สะสมแต้ม
  รับแต้มสะสม ดาหลา พลัส ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย จากการร่วมเป็นพันธมิตรแบบเพื่อนชวนเพื่อน การลงโฆษณากับ AmphawaToday.com หรือจากช่องทางอื่นๆ เช่น เว็บไซต์พันธมิตร โดยได้รับแต้มอัตรา 25 บาท ต่อ 1 แต้ม และแต้มสะสมที่ได้รับสามารถใช้แลกรับรางวัลต่างๆ

  สะสมแต้มจากร่วมเป็นพันธมิตรแบบเพื่อนชวนเพื่อน
  เพื่อนชวนเพื่อน
  สามารถเลือกเป็นพันธมิตรได้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสามประเภท เพื่อรับแต้มดาหลาพลัส สะสมมาแลกรางวัลโฆษณา สิทธิพิเศษ และบริการ

  3.1 เพื่อนชวนชิม ร่วมเป็นโดยแจ้งข้อมูลที่กิน ร้านอาหาร เครื่องดื่ม ใน จ.สมุทรสงคราม และจังหวัดใกล้เคียง ที่ยังไม่มีข้อมูล หรือ รีวิวในเว็บ AmphawaToday.com อ่านต่อ >>
  3.2 เพื่อนชวนช้อป ร่วมเป็นโดยแจ้งข้อมูลร้านค้า ผลิตภัณฑ์ ที่ท่านรู้จัก หรืออยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานที่ประกอบการของท่าน ใน จ.สมุทรสงคราม และจังหวัดใกล้เคียง ที่ยังไม่มีข้อมูล หรือ รีวิวในเว็บ AmphawaToday.com อ่านต่อ >>
  3.3 เพื่อนชวนสุข ร่วมเป็นโดยแจ้งข้อมูลบริการเพื่อสุขภาพ สปา นวดแผนโบราณ ที่ท่านรู้จักหรืออยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานที่ประกอบการของท่าน ใน จ.สมุทรสงคราม และจังหวัดใกล้เคียง ที่ยังไม่มีข้อมูล หรือ รีวิวในเว็บ AmphawaToday.com อ่านต่อ >>

  สิทธิพิเศษจาก AmphawaToday.com และเว็บไซต์พันธมิตร

  * สิทธิพิเศษสำหรับสามาชิกดาหลาพลัส ตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป จะได้รับสิทธิพิเศษในการ เพิ่มหัวข้อ แผนที่, ภาพบรรยากาศ, Review และภาพประกอบ 10 ภาพ ในหน้าเว็บที่พักของ www.amphawatoday.com ตัวอย่างหน้าเว็บเพจที่พัก

  ท่านจะได้รับแต้มสะสมตามรหัส Banner โฆษณาของ AmphawaToday.com สำหรับรหัส Banner โฆษณาที่น้อยกว่า 25 แต้ม ท่านจะได้รับแต้มสมอย่างน้อย 25 แต้ม ขึ้นอยู่กับประเภทบริการและอัตราค่าบริการ ที่กำหนดกับเว็บไซต์พันธมิตร AmphawaToday.com

  ตารางประเภทบริการและอัตราค่าบริการ กับ แต้มสะสมที่ได้รับ

  ตำแหน่ง
  ประเภท ขนาด
  แต้มสะสมที่ได้รับ(ปกติ)
  Banner a1-1 1590 64
  Banner a1-2 1490 60
  Banner a1-3 1390 56
  Banner a2 1490 60
  Banner a3 1390 56
  Banner a4 1290 52
  Banner a5 1190 48
  Banner b1 1690 68
  Banner b21 990 40
  Banner b22 990 40
  Banner b31 990 40
  Banner b32 890 36
  Banner tour 790 32
  Banner tour2  590 24
  Banner tour 3-4 490 20
  Banner home 790 32
  Banner home 2  690 28
  Banner home 3-4 490 20
  Banner b41-b43 690 28
  Banner a8 1490 60
  Banner a9 1390 56
  Banner b5-b6 890 36
  Banner b8-b9 890 36
  Banner Content > food, shop, health, meeting, ecotourism

  490 20
  Banner C1

  690 28


  * ดาหลา พลัส ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

  > ดูรายละเอียดตำแหน่ง Banner อัตราค่าโฆษณา
  > โปรโมชั่นลงโฆษณาได้แต้มพิเศษสูงสุด

  เว็บไซต์พันธมิตร ตารางประเภทบริการและอัตราค่าบริการ กับ แต้มสะสมที่ได้รับ

  การรับแต้มสะสมจาก เว็บไซต์พันธมิตร และ คู่สัญญา ขอสงวนสิทธิ์รับแต้มสะสมไม่เต็มจำนวนหรือไม่ได้รับแต้มสะสม
  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทบริการและอัตราค่าบริการ

   

  Bookmark and Share