English
   
  เกี่ยวกับเรา | บริการของเรา | โปรโมชั่น | สิทธิพิเศษ | กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
 
 
 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ, ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์, ท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์, วิถีเกษตร เส้นทางธรรมชาติ และวิถีชีวิต ในพื้นที่ อ.อัมพวา อำเำภอใกล้เคียง ใน จ.สมุทรสงคราม โดยร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านสื่อของ AmphawaToday ได้แก่ www.amphawatoday.com, facebook, fanpage และ twitter

กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติอื่นๆ ได้แก่ เส้นทางธรรมชาติ และวิถีชีวิต ปลูกป่าชายเลน ให้อาหารลิงในป่าแสม ชมการทำประมงชายฝั่ง /ชมสวนสมุนไพร /ชมวิถีเกษตร ชมการทำน้ำตาลมะพร้าว /ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์, เกษตรเชิงอนุรักษ์ /ดูนก ตกกุ้ง /ปั่นจักยาน อ่านต่อ >>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กิจกรรมเพื่อสังคม
> สนับสนุน และกระตุ้นนักท่องเที่ยว
สนับสนุน และกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติได้เข้ามาท่องเที่ยวอัมพวา อำเำภอใกล้เคียง ในจ.สมุทรสงคราม และจังหวัดใกล้เคียง โดยประสานกับโฮมสเตย์ รีสอร์ท ร้านอาหาร ร้านค้า ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการต่างๆ ให้ส่วนลด กับนักท่องเที่ยวในการเข้าพักและใช้บริการของผู้ประกอบการ

โครงการที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมประกวดภาพถ่าย AmphawaToday.com ก้าวสู่ปีที่ 5
เชิญผู้สนใจส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้ที่ FanPages - AmphawaToday
ภาพถ่ายจากสถานที่ใน จ.สมุทรสงคราม ใช้กล้องมือถือ หรือกล้องถ่ายภาพรุ่นใดก็ได้ โดยมีหมวด 3 หมวด ได้แก่ กิน ช้อป ที่ตลาดน้ำ, เรือกับสายน้ำ และ รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมอบรางวัล ห้องพักสำหรับ 2 ท่าน 1 คืน พร้อมอาหารเช้า รวมจำนวน 5 รางวัล อ่านต่อ >>

AmphawaToday Plus : สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าชมเว็บไซต์ AmphawaToday.com
รับส่วนลดจาก ที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท ในวันหยุด วันธรรมดา / แพคเกจทัวร์ / ร้านอาหาร / ร้านค้า / สปา นวดแผนโบราณ และบริการเพื่อสุขภาพ อ่านต่อ >>

AmphawaToday.com ฉบับภาษาอังกฤษ
สนับสนุน และกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้เข้ามาท่องเที่ยวอัมพวา อำเำภอใกล้เคียง ในจ.สมุทรสงคราม และจังหวัดใกล้เคียง โดยให้ผู้ประกอบการแจ้งความต้องการ ในการจัดทำหน้าเว็บเพจเป็นภาษาอังกฤษและทาง AmphawaToday.com จัดทำเว็บเพจให้ โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสามารถเข้าชมเว็บเพจเป็นภาษาอังกฤษได้ที่ อ่านต่อ >>

> สนับสนุนชุมชน วัด โรงเรียน
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมบริจาคเงิน สิ่งของช่วยเหลือชุมชน วัด โรงเรียน ที่สังกัด อ.อัมพวา อำเำภอใกล้เคียง ใน จ.สมุทรสงคราม โดยร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่าน ผ่านสื่อของ AmphawaToday ได้แก่ www.amphawatoday.com, facebook, fanpage และ twitter

> สนับสนุนผู้ประกอบการ
สนับสนุนผู้ประกอบการที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท ร้านอาหาร ร้านค้า ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการต่างๆ ให้มีการประชาสัมพันธ์ โฆษณาผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต โดยบริการจัดทำเว็บเพจฟรี (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ/ บริการโฆษณาทั้งแบบฟรี และเสียค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่าผ่าน AmphawaToday.com, facebook และ twitter ให้ส่วนลดโฆษณา ทั้งนี้เงินที่ลงโฆษณาสามารถสะสมแต้มเพื่อแลกโฆษณา หรือรางวัลอื่นๆ้ /บริการออกแบบเว็บไซต์

โครงการที่เกี่ยวข้อง

พันธมิตร แบบเพื่อนบ้าน
ผู้ประกอบการสามารถแจ้งข้อมูลรายละเอียดของที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท ร้านอาหาร ร้านค้า ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการต่างๆ ของผู้ประกอบการให้กับ AmphawaToday.com เพื่อรับหน้าเว็บเพจประชาสัมพันธ์ฟรี 1 หน้า พร้อมทั้งรับสิทธิ์แจ้งแก้ไขรายละเอียด และสิทธิพิเศษอื่นๆ อ่านต่อ >>

พันธมิตร แบบเพื่อนใจดี (นำสินค้าหรือบริการของท่าน มาแลกบริการของเรา)
รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานเหมือนเพื่อนบ้าน และรับมากกว่า เช่น โฆษณาฟรีในตำแหน่งแบนเนอร์ว่าง, ประชาสัมพันธ์ผ่านข่าวหน้าแรก AmphawaToday.com, facebook และ twitter/ ส่วนลด และบริการโฆษณาฟรี /บริการออกแบบเว็บไซต์ และสิทธิพิเศษอื่นๆ อ่านต่อ >>

เพื่อนชวนเพื่อน
สามารถเลือกประเภทได้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสามประเภท เพื่อรับแต้มดาหลาพลัส สะสมมาแลกรางวัลโฆษณา สิทธิพิเศษ และบริการ
> เพื่อนชวนชิม ร่วมเป็นโดยแจ้งข้อมูลที่กิน ร้านอาหาร เครื่องดื่ม ใน จ.สมุทรสงคราม และจังหวัดใกล้เคียง ที่ยังไม่มีข้อมูล หรือ รีวิวในเว็บ AmphawaToday.com อ่านต่อ >>
> เพื่อนชวนช้อป ร่วมเป็นโดยแจ้งข้อมูลร้านค้า ผลิตภัณฑ์ ที่ท่านรู้จัก หรืออยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานที่ประกอบการของท่าน ใน จ.สมุทรสงคราม และจังหวัดใกล้เคียง ที่ยังไม่มีข้อมูล หรือ รีวิวในเว็บ AmphawaToday.com อ่านต่อ >>
> เพื่อนชวนสุข ร่วมเป็นโดยแจ้งข้อมูลบริการเพื่อสุขภาพ สปา นวดแผนโบราณ ที่ท่านรู้จักหรืออยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานที่ประกอบการของท่าน ใน จ.สมุทรสงคราม และจังหวัดใกล้เคียง ที่ยังไม่มีข้อมูล หรือ รีวิวในเว็บ AmphawaToday.com อ่านต่อ >>

Go Inter
ร่วม Go Inter ไปพร้อมกับ AmphawaToday.com โดยร่วมแจ้งความต้องการ ในการจัดทำหน้าเว็บเพจเป็นภาษาอังกฤษ
โปรโมชั่น ฉลอง AmphawaToday.com ก้าวเข้าสู่ปีที่ 5
เนื่องในโอกาส AmphawaToday.com ได้ดำเนินการก้าวเข้าสู่ปีที่ 5 จึงได้ัจัดทำข้อเสนอพิเศษเพื่อฉลอง สำหรับลูกค้าทุกท่าน ที่ร่วมลงโฆษณา 5 เดือน ในช่วง 1 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2555 เลือกได้ระหว่าง
ลงโฆษณาลดสูงสุด 50% และ ใช้แต้มดาหลาพลัสแลกรางวัลแบนเนอร์โฆษณา .. อ่านต่อ >>
โปรโมชั่นสุดคุ้ม
> ลงโฆษณา 1 ปี จ่ายเพิียง 10 เดือน/ ลงโฆษณา 6 เดือน จ่ายเพียง 5 เดือน
> โปรโมชั่นแรกประทับใจ รับสิทธิ์โฆษณาฟรี 1 เดือน สำหรับผู้ประกอบการที่ลงโฆษณากับ AmphawaToday.com ครั้งแรก
สะสมแต้ม ดาหลาพลัส
> ลงโฆษณากับเราวันนี้ รับแต้มสะสมเพื่อแลกรางวัลโฆษณาฟรีกับ AmphawaToday.com
> โปรชั่นพิเศษลงโฆษณา วันนี้รับฟรีแต้มสูงสุด 2 เท่า, เพื่อนใจดี รับ 3 เท่า รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Link ที่เกี่ยวข้อง
http://www.facebook.com/amphawatoday, fanpage
http://twitter.com/amphawatoday
 
 

Bookmark and Share