English
   
  เกี่ยวกับเรา | บริการของเรา | โปรโมชั่น | สิทธิพิเศษ | กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
 
 
โปรโมชั่น
สะสมแต้ม
รับแต้มสะสม ดาหลา พลัส ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย หลากหลายช่องทางทั้งจาก AmphawaToday.com และเว็บไซต์พันธมิตร โดยได้รับแต้มอัตรา 25 บาท ต่อ 1 แต้ม และแต้มสะสมที่ได้รับ สามารถใช้แลกรับรางวัลต่างๆ
สิทธิพิเศษจาก AmphawaToday.com และเว็บไซต์พันธมิตร

ท่านจะได้รับแต้มสะสมตามรหัส Banner โฆษณาของ AmphawaToday.com สำหรับรหัส Banner โฆษณาที่น้อยกว่า 25 แต้ม ท่านจะได้รับแต้มสมอย่างน้อย 25 แต้ม ขึ้นอยู่กับประเภทบริการและอัตราค่าบริการ ที่กำหนดกับเว็บไซต์พันธมิตร AmphawaToday.com

ตารางประเภทบริการและอัตราค่าบริการ กับ แต้มสะสมที่ได้รับ

ตำแหน่ง
ประเภท ขนาด
แต้มที่ได้รับ
ปกติ
โปรโมชั่น
Banner a1-1 1590 64
x1.5
x2
Banner a1-2 1490 60
x1.5
x2
Banner a1-3 1390 56
x1.5
x2
Banner a2 1490 60
x1.25
x1.5
Banner a3 1390 56
x1.25
x1.5
Banner a4 1290 52
x1.25
x1.5
Banner a5 1190 48
x1.25
x1.5
Banner b1 1690 68
x1.25
x1.5
Banner b21 990 40
x1.25
x1.5
Banner b22 990 40
x1.25
x1.5
Banner b31 990 40
x1.25
x1.5
Banner b32 890 36
x1.25
x1.5
Banner tour 790 32
x1.25
x1.5
Banner tour2  590 24
x1.25
x1.5
Banner tour 3-4 490 20
x1.25
x1.5
Banner home 790 32
x1.25
x1.5
Banner home 2  690 28
x1.25
x1.5
Banner home 3-4 490 20
x1.25
x1.5
Banner b41-b43 690 28
x1.5
x1.75
Banner a8 1490 60
x1.25
x1.75
Banner a9 1390 56
x1.25
x1.5
Banner b5-b6 890 36
x1.5
x1.75
Banner b8-b9 890 36
x1.5
x1.75
Banner Content > food, shop, health, meeting, ecotourism

690 28
x1.5
x1.75
Banner C1

690 28
x1.5
x1.75


อัตราแต้มที่ได้รับนี้ สำหรับผู้ลงโฆษณาภายใน 30 มิถุนายน 58 เท่านั้น

เงื่อนไข
* การรับ และใช้แต้มดาหลา พลัส จะไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้ เช่น โปรโมชั่นแรกประทับใจ, สุดคุ้ม
* ดาหลา พลัส ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

> ดูรายละเอียดตำแหน่ง Banner อัตราค่าโฆษณา
> อัตราค่าบริการโฆษณา กับ แต้มสะสมที่ใช้ี่แลกของรางวัล
> รายละเอียดเพื่อนใจดี
> รายละเอียดสถานภาพบัตรเงิน และบัตรทอง


 

Bookmark and Share