เกี่ยวกับเรา | บริการของเรา | ลงโฆษณา | พันธมิตรกับเรา | สะสมแต้ม | ออกแบบเว็บไซต์
 
Attractions
A1
 
B21   B22
 
 
About AmphawaToday.comBackground


Experience first impression travel to Amphawa floating market bring to web developer's inspiration for developing the website to publish travel experiences for website visitors. Interest to experience traditional lifestyle communities canalside, to touch Thai cultural.

From the fresh morning,The Sunset light moving up to the sky, throwing light shining through the clouds shadow on the water of the Amphawa canal. Looking up over the water will find the monks's yellow robe who move through the water. While sailing alms round the morning. Villagers along the canal are giving rice, fish, flowers and food put in bowl. Life is quiet morning and with a latent believable of Buddhism, Another the monls walk on the sidewalk alms round of villagers living along the canal. Face complacently from the merit of people to visit and villagers along the canal and it was impressive to those visited. Have breakfast with tea, coffee, coco. Then have hot rice boiled with shrimp and minced pork , Taste delicious breakfast with view along the canal ob the sunlight morning. Recharge ready before you leave and do other activities today.  When the sun moves higher. Amphawa canal to down indefinitely. Market woman row boat to sale food fried noodles, Pat Thai, seafood, Thai Dessert and fruits, Villagers and visitors waving to a boat for buy. Market woman cook with smiling and sale for low price but good taste, The customers to order the same items repeatedly. Or more other menus. When the sunset in the evening sunlight to be weak. Market woman row boat together at Amphawa Flaoting Market for sale shrimp, squid, shells, crabs, fish and various menu. The floating market begin the afternoon until 09:00 pm. After the sunset the water in the canal tide up again to reach levels that can soak your feet with happily. A quiet atmosphere with children and young people to swim in the canal and enjoy. Twilight to touch beautiful scenery adorned with glitter from the Lampoo trees on canalside by boat, Then come back to homestays can have dinner or party with friends or relatives, Discussion and exchange stories and experiences on along the rivers. Take drink enjoyed a very emotional contentment. 

www.Amphawatoday.com. Web site was created as an alternative to a new category Tourist Attractions. Amphawa floating market tourism, Samut Songkhram province. Plenty of activities such as boating watch fireflies, river tourism, lifestyle communities Amphawa canalside, visit the orchard, 9 temples, adventure and other activities. The data is divided into categories as follows: Accommodation, homestay resorts, tours & packages, shopping, products, Where to eat - food and beverage, attractions, and Spa & Massage also collect the information you need. Preparation before the trip, including general information, travel, tour calendar, Touch Thai @Amphawa, diary trip, memories, gallery and accommodation reviews for visitors group as tourists students including working groups and individuals. The interest of tourism information Amphawa floating market Samut Songkhram province.

Inaugural service on website: July 19, 2008

The main objective in the preparation of this website

- Travel as a source of Amphawa floating market, Samut Songkhram province. Which includes plenty of activities such as boating watch fireflies, river tourism, lifestyle communities Amphawa canalsid , visit the orchard, 9 wats, adventure and other activities.

- To provide information ranging from accommodation listed from A - Z for easy searching and finding information.

- To provide other information parts, such as Tours & Packages, Shopping, Food & Drink, Attractions, Spas & Massages will be divided into subcategories.

- To gather information needed to prepare for the trip, including general information, transport, tour calendar, attractions, Touch Thai @Amphawa , Diary Trip, Accommodation Review and Photo Gallery.

- In order to find a group of visitors, student groups, including tourists and worker and the general people. Interest of tourism information Amphawa floating market.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Model website

Website is divided into categories as follows: Data.

- Accommodation Sort by name A- Z easy searching and finding information.

- Part Tours & Packages, Shopping, Food & Drink, Attractions, Spas & Massages will be divided into subcategories based products and services

In addition, To gather information needed to prepare for the trip, including general information, transport, tour calendar, attractions, Touch Thai @Amphawa , Diary Trip, Accommodation Review and Photo Gallery.

    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stats

www.amphawatoday.com's Statistics.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Our services

1. พันธมิตร (Partner) : เพื่อนบ้าน, เพื่อนใจดี
ร่วมเป็น Partner กับเราเพื่อสิทธิประโยชน์ทางธุรกิจของท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยแจ้งข้อมูลรายละเอียดของพัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท ร้านอาหาร ร้านค้า ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการต่างๆ ของผู้ประกอบให้กับ AmphawaToday.com เพื่อสิทธิประโยชน์ อ่านต่อ >>

2. ประชาสัมพันธ์ และลงโฆษณาผ่านเว็บไซต์
 เนื่องจากในการจัดทำเว็บไซต์ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง ทั้งในส่วนจดชื่อโดเมน ค่าเช่าโฮสต์ติ้ง การออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ดังนั้นทางเว็บไซต์จึงรับประชาสัมพันธ์ และลงโฆษณาต่างๆ เพื่อนำรายได้มาใช้จ่ายในการจัดทำเว็บไซต์ โดยรายได้ที่ได้นี้ ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในเว็บไซต์ที่มีลิขสิทธ์แต่อย่างใด ตรวจสอบตำแหน่งของ Banner รายละเอียดของ Banner และอัตราค่าโฆษณา อ่านต่อ >>

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Related Link
http://www.facebook.com/amphawatoday
http://twitter.com/amphawatoday
 
 

Bookmark and Share
:: Menu
General Information
Transport
Special Offers
Tour Calendar
Touch Thai, Touch Amphawa
Attractions
Trip Guide
Diary Trip
Accommodation Review
Photo Gallery
About Us
สำหรับสถานประกอบการ
   โฆษณากับเรา
   พันธมิตร(Partner)กับเรา
   สะสมแต้ม ดาหลาพลัส

:: Attractions


:: โฆษณากับเรา คลิกที่นี่
 
A2
 
A3
 
แนะนำที่พัก (A8-A9 Mini)
 
:: Banner tour
 
:: Banner home