โปรโมชั่น : -
จำนวนคนเริ่มต้น : x บาท
ประเภททัวร : ล่องเรือเที่่ยว
เรือสิงหราช
ข้อมูลผู้ประกอบการนำเที่ยว
  เรือสิงหราช
ล่องเรือชมหิ่งห้อย ตลาดน้ำอัมพวา ตลาดน้ำดำเนิน
 
บริการ
แพจเกจทัวร์ 1 วัน
แพจเกจทัวร์ 2 วัน 1 คืน
โปรแกรมพิเศษ
อื่นๆ ประชุมสัมมนา กลุ่มทัศนะศึกษาดูงาน และการเดินทางเพื่อศึกษาธุรกิจ
กิจกรรม Walk Rally แคมปิ้ง
   
รายการทัวร์
รายการทัวร์ 1 วัน
จำนวนคน
4 ท่าน
5 ท่าน
6 ท่าน
7 ท่าน
8 ท่าน
9 ท่าน
10 ท่าน
ราคา
(บาท/ท่าน)
     
 
หมายเหตุ
ราคานี้รวม
รายการทัวร์ 2 วัน 1 คืน
จำนวนคน
4 ท่าน
5 ท่าน
6 ท่าน
7 ท่าน
8 ท่าน
9 ท่าน
10 ท่าน
ราคา
(บาท/ท่าน)
     
 
หมายเหตุ
ราคานี้รวม
 
สิ่งอำนวยความสะดวก
- xxxx
ติดต่อ
ที่อยู่ :
-
โทรศัพท์ :
-
โทรสาร :
-
อีเมลล์ :
jetboat600@hotmail.com
เว็บไซต์ :
-
ที่มาข้อมูล :