โปรโมชั่น : -
จำนวนคนเริ่มต้น : บาท
ประเภททัวร : ล่องเรือ
ท่าเรือจ่าภิญโญ
ข้อมูลผู้ประกอบการนำเที่ยว
  ท่าเรือจ่าภิญโญ
ขอเชิญท่องเที่ยว ชื่นชมวิถีชิวิตริมน้ำ ของชุมชนชาวอัมพวา อิ่มกาย สบายตา ไปกับ ตลาดน้ำอัมพวา ตลาดน้ำยามเย็นแห่งแรกของเมืองไทย และ นั่งเรือชมความงดงามของหิ่งห้อย สิ่งมหัศจรรย์ตัวน้อยในยามค่ำคืน
 
บริการ
แพจเกจทัวร์ 1 วัน
   
รายการทัวร์
รายการทัวร์ 1 วัน
จำนวนคน
4 ท่าน
5 ท่าน
6 ท่าน
7 ท่าน
8 ท่าน
9 ท่าน
10 ท่าน
ราคา
(บาท/ท่าน)
     
 
หมายเหตุ
ราคานี้รวม
 
 
สิ่งอำนวยความสะดวก
-
ติดต่อ
ที่อยู่ :
ท่าเรือจ่าภิญโญ อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
โทรศัพท์ :
084-0857544, 084-0982118
โทรสาร :
-
อีเมลล์ :
-
เว็บไซต์ :
-
ที่มาข้อมูล :
- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

- จังหวัดสมุทรสงคราม