โปรโมชั่น : -
จำนวนคนเริ่มต้น : 60 บาท/ท่าน
ประเภททัวร : เรือชมวิถีชีวิต 2 ฝั่งคลอง,ชมหิ่งห้อย
ชมพูทิพย์
ข้อมูลผู้ประกอบการนำเที่ยว
  ชมพูทิพย์
บริการเรือชมวิถีชีวิต 2 ฝั่งคลอง,ชมหิ่งห้อย
- ล่องเรือเที่ยวลำน้ำ ไหว้พระที่วัด และชมโบราณสถาน  
- ชมหิงห้อย ยามค่ำคืน
- ชมหิงห้อยเกาะใหญ่(หิ่งห้อยช้าง)
- ล่องเรือตกปลา ยามเช้าเวลา7.30น. 4-5 ชม.
- บริการเรือ ขนาดที่นั่ง 10 - 20 - 30 ท่าน พร้อม เสื้อชูชีพทุกลำ  
- มี พรบ. คุ้มครองผู้โดยสารทุกลำ
- บริการ 06.00 น. - 21.00 น. ทุกวัน
ตลาดน้ำยามเย็นอัมพวา ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตลาดน้ำดำเนิน เช้า 09.00 - 12.00 น. ชมหิ่งห้อยยามค่ำคืนทุกวัน 18.00 น.
 
บริการ
แพจเกจทัวร์ 1 วัน
   
รายการทัวร์
รายการทัวร์ 1 : ท่องชมตลาดน้ำอัมพวา วัดจุฬา
จำนวนคน
1 ท่าน
5 ท่าน
6 ท่าน
7 ท่าน
8 ท่าน
9 ท่าน
10 ท่าน
ราคา
(บาท/ท่าน)
-
-
-
-
-
-
-
หมายเหตุ * เหมาลำ 300 บาท (ไม่เกิน 10 ท่าน)
ราคานี้รวม
- เสื้อชูชีพทุกลำ  
- มี พรบ. คุ้มครองผู้โดยสารทุกลำ
รายการทัวร์ 2 : ท่องชมตลาดน้ำอัมพวา วัดจุฬา คลองผีหลอก รอบเกาะอัมพวา
จำนวนคน
1 ท่าน
5 ท่าน
6 ท่าน
7 ท่าน
8 ท่าน
9 ท่าน
10 ท่าน
ราคา
(บาท/ท่าน)
60
-
-
-
-
-
-
หมายเหตุ * เหมาลำ 600 บาท (ไม่เกิน 10 ท่าน)
ราคานี้รวม
- เสื้อชูชีพทุกลำ  
- มี พรบ. คุ้มครองผู้โดยสารทุกลำ
รายการทัวร์ 3 : ท่องชมค่ายบางกุ้งวังมัจฉา ตลาดน้ำบางน้อย ตลาดน้ำอัมพวา
จำนวนคน
1 ท่าน
5 ท่าน
6 ท่าน
7 ท่าน
8 ท่าน
9 ท่าน
10 ท่าน
ราคา
(บาท/ท่าน)
80
-
-
-
-
-
-
หมายเหตุ * เหมาลำ 800 บาท (ไม่เกิน 10 ท่าน)
ราคานี้รวม
- เสื้อชูชีพทุกลำ  
- มี พรบ. คุ้มครองผู้โดยสารทุกลำ
รายการทัวร์ 4 : ท่องชมวัดบางเกาะ วัดอินทราราม ตลาดน้ำอัมพวา
จำนวนคน
1 ท่าน
5 ท่าน
6 ท่าน
7 ท่าน
8 ท่าน
9 ท่าน
10 ท่าน
ราคา
(บาท/ท่าน)
60
-
-
-
-
-
-
หมายเหตุ * เหมาลำ 600 บาท (ไม่เกิน 10 ท่าน)
ราคานี้รวม
- เสื้อชูชีพทุกลำ  
- มี พรบ. คุ้มครองผู้โดยสารทุกลำ
รายการทัวร์ 5 : ท่องชมค่ายบางกุ้ง ตลาดน้ำบางน้อย ตลาด 100 ปีบางนกแขวก ประตูน้ำ
จำนวนคน
1 ท่าน
5 ท่าน
6 ท่าน
7 ท่าน
8 ท่าน
9 ท่าน
10 ท่าน
ราคา
(บาท/ท่าน)
120
-
-
-
-
-
-
หมายเหตุ * เหมาลำ 1200 บาท (ไม่เกิน 10 ท่าน)
ราคานี้รวม
- เสื้อชูชีพทุกลำ  
- มี พรบ. คุ้มครองผู้โดยสารทุกลำ
รายการทัวร์ 6 : ท่องชมตลาดน้ำอัมพวา ค่ายบางกุ้ง ตลาด 100 ปีบางนกแขวก ตลาดน้ำดำเนิน
จำนวนคน
1 ท่าน
5 ท่าน
6 ท่าน
7 ท่าน
8 ท่าน
9 ท่าน
10 ท่าน
ราคา
(บาท/ท่าน)
-
-
-
-
-
-
-
หมายเหตุ * เหมาลำ 1500 บาท (ไม่เกิน 10 ท่าน)
ราคานี้รวม
- เสื้อชูชีพทุกลำ  
- มี พรบ. คุ้มครองผู้โดยสารทุกลำ
รายการทัวร์ 7 : ท่องชมตลาดน้ำอัมพวา ท่องปากอ่าวแม่กลอง ท่องโปะปลาทู
จำนวนคน
1 ท่าน
5 ท่าน
6 ท่าน
7 ท่าน
8 ท่าน
9 ท่าน
10 ท่าน
ราคา
(บาท/ท่าน)
-
-
-
-
-
-
-
หมายเหตุ * เหมาลำ 2000 บาท (ไม่เกิน 10 ท่าน)
ราคานี้รวม
- เสื้อชูชีพทุกลำ  
- มี พรบ. คุ้มครองผู้โดยสารทุกลำ
รายการทัวร์ 8 : ท่องชมค่ายบางกุ้ง ตลาดน้ำอัมพวา วัดจุฬา
จำนวนคน
1 ท่าน
5 ท่าน
6 ท่าน
7 ท่าน
8 ท่าน
9 ท่าน
10 ท่าน
ราคา
(บาท/ท่าน)
50
-
-
-
-
-
-
หมายเหตุ * เหมาลำ 500 บาท (ไม่เกิน 10 ท่าน)
ราคานี้รวม
- เสื้อชูชีพทุกลำ  
- มี พรบ. คุ้มครองผู้โดยสารทุกลำ
รายการทัวร์ 9 : ท่องชมรอบเกาะอัมพวา ชมหิ่งห้อยยามค่ำคืน
จำนวนคน
1 ท่าน
5 ท่าน
6 ท่าน
7 ท่าน
8 ท่าน
9 ท่าน
10 ท่าน
ราคา
(บาท/ท่าน)
60
-
-
-
-
-
-
หมายเหตุ * เหมาลำ 600 บาท (ไม่เกิน 10 ท่าน)
ราคานี้รวม
- เสื้อชูชีพทุกลำ  
- มี พรบ. คุ้มครองผู้โดยสารทุกลำ
รายการทัวร์ 10 : ท่องชมหิ่งห้อยทะเลเกาะใหญ่
จำนวนคน
1 ท่าน
5 ท่าน
6 ท่าน
7 ท่าน
8 ท่าน
9 ท่าน
10 ท่าน
ราคา
(บาท/ท่าน)
120
-
-
-
-
-
-
หมายเหตุ * เหมาลำ 1500 บาท (ไม่เกิน 10 ท่าน)
ราคานี้รวม
- เสื้อชูชีพทุกลำ  
- มี พรบ. คุ้มครองผู้โดยสารทุกลำ
รายการทัวร์ 11 : เหมาลำท่องเที่ยวเต็มวัน
จำนวนคน
1 ท่าน
5 ท่าน
6 ท่าน
7 ท่าน
8 ท่าน
9 ท่าน
10 ท่าน
ราคา
(บาท/ท่าน)
-
-
-
-
-
-
-
หมายเหตุ * เหมาลำ 3000 บาท (ไม่เกิน 10 ท่าน)
ราคานี้รวม
- เสื้อชูชีพทุกลำ  
- มี พรบ. คุ้มครองผู้โดยสารทุกลำ
สิ่งอำนวยความสะดวก
- เสื้อชูชีพทุกลำ  
ติดต่อ
ที่อยู่ :
คุณวิโรจน์ เหล่าประทุม
โทรศัพท์ :
087-4005889,034-725731,034-751309  
โทรสาร :
-
อีเมลล์ :
chompootrip@gmail.com
เว็บไซต์ :
http://www.chompootrip.net/travel/index.php
ที่มาข้อมูล :
- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

- จังหวัดสมุทรสงคราม