โปรโมชั่น : -
ราคาเริ่มต้น : 400 บาท
ลักษณะที่พัก :บ้านพัก และเต้นท์, ริมน้ำ, สัมมนา, ธรรมชาติ
แม่กลองแคมป์
ข้อมูลที่พัก
แม่กลองแคมป์
ที่พักผ่อนสำหรับคนเดินทาง พักผ่อนแบบสบายๆ กับบรรยากาศธรรมชาติแวดล้อม

ที่พักผ่อนสำหรับคนเดินทาง ศูนย์การศึกษาวิถีชีวิตชุมชน วัฒนธรรมและระบบนิเวศธรรมชาติ บริการ สถานที่จัดกิจกรรม บ้านพักริมคลองแม่กลอง, จัดค่าย อบรม สัมมนา และกิจกรรมการเรียนรู้, นำท่องเที่ยว จัดเลี้ยงกลุ่ม
อัตราห้องพัก
ห้อง/วัน
อาทิตย์ - พฤหัส
ศุกร์
เสาร์์ และนักขัตฤกษ์
 ที่นอนเสริม
บ้านพัก 2 ท่าน
ราคา (บาท)
650
650
650
100บาท/ชุด
บ้านพัก 4 ท่าน
ราคา (บาท)
900
900
900
100บาท/ชุด
บ้านพักรวม
10-15 ท่าน
ราคา (บาท)/คน
200
200
200
100บาท/ชุด
เต้นท์นอน 2 ท่าน ราคา (บาท)
400
400
400
100บาท/ชุด
เต้นท์นอน 4 ท่าน ราคา (บาท)
600
600
600
100บาท/ชุด
 
 
สิ่งอำนวยความสะดวก
- อาหารเย็นตามโปรแกรม 150 บาท/ท่าน หรือตกลงตามงบประมาณ
ติดต่อ
ที่อยู่ :
3/2 หมู่ 6 ตำบลนาง ตะเคียน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ :
ปู กำหมุน 082 4885303 , 086 9883571, 086 5225756
โทรสาร :
-
อีเมลล์ :
เว็บไซต์ :
http://www.maeklongcamp.com